אלפא ביתא מיישמת

גישה מבוססת מחקרית ומוכחת מדעית

במטרה לנהל את ההשקעות שלכם טוב יותר בטווח הארוך
אלפא ביתא מיישמת גישה מבוססת מחקרית ומוכחת מדעית במטרה לנהל את ההשקעות שלכם טוב יותר בטווח הארוך
0
פקטורים
מנתחים כ-150 פקטורים אקדמיים שנבחנים אמפירית על ידי אלפא ביתא
0
מיליארד
כמיליארד שקלים נכסים מנוהלים על פי האסטרטגיות שלנו
0
שווקים
פעילים בכ-20 שווקים גלובאליים

אודות החברה

אלפא ביתא היא חברת פינטק המתמחה באסטרטגיות השקעה כמותיות. החברה הוקמה בשנת 2010 על ידי קובי שמר, ממייסדי בית ההשקעות "אנליסט" ומומחה אקדמי מוביל בעולם בנושא ההשקעות הכמותיות.

המערכת שלנו
על מנת ליישם את אסטרטגיית ההשקעות הייחודית שלה, פיתחה אלפא ביתא
את מערכת אלפא אקסס המאפשרת להשתמש בכ-150 פקטורים שהוכחו
במחקרים אקדמיים ובאסטרטגיות המבוססות על בינה מלאכותית ולמידת
מכונה על מנת ליצור גיוון נרחב בניהול ההשקעות של לקוחותיה.
תפיסת ההשקעות
החברה מיישמת אסטרטגיות השקעה המבוססות על מחקרים אקדמיים וממצאים אמפיריים של זוכי פרס נובל בכלכלה ובכלכלה התנהגותית, במטרה למקסם את ביצועי תיקי ההשקעות של לקוחותיה מתוך הסתכלות על הטווח הארוך.

צור קשר

אם אתם משקיעים כשירים המעוניינים לעבוד אתנו נשמח לקבוע פגישה
באמצעות השארת פרטים בטופס הבא:

    הנתונים המפורטים מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לפעילותה של הקרן. השקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור בדף זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

    אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד.

    אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים לעיל אינם מבוקרים וכפופים לשינויים. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע או הנתונים שהוצגו לעיל. כל הזכויות במסמך זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של מסמך זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הקרן, הינם אסורים