תפיסת ההשקעות

הקווים שמנחים את ניהול נכסי לקוחות אלפא ביתא
תפיסת ההשקעות הייחודית של אלפא ביתא, מקדשת את תחום ניהול ההשקעות הכמותיות ושמה לנגד עיניה את המדע הפיננסי כערך עליון להצלחה בניהול ההשקעות של הלקוחות שלה.

אסטרטגיית העל

כדי לנהל את נכסי לקוחותיה בצורה אפקטיבית, אלפא ביתא נשענת על העקרונות המרכזיים הבאים:

מדע פרקטי

קבלת ההחלטות בתיקי הלקוחות שלנו מבוססת על מחקרים אקדמיים של מיטב חוקרי הפיננסים והמימון בעולם. אלפא ביתא בוחנת מחקרים רלוונטיים שונים באופן פרקטי בעזרת המערכת הייחודית שפיתחה, "אלפא אקסס". המחקרים שזוכים לתוצאות הטובות ביותר, מיושמים בשיטת ההשקעות שלנו. אנו עושים שימוש במדע מוכח ומדויק לאורך זמן בשאיפה לייצר תוצאות טובות יותר ולצמצם הטיות פסיכולוגיות שיכולות לייצר ביצועי חסר.

גלובאליות

הפיזור הגיאוגרפי לכל רחבי העולם נועד לסייע בהקטנת הסיכון של המשקיע, ובשאיפה להגדיל את התשואה הצפויה ביחס לסיכון. נכון להיום, החברה פעילה בכ-20 שווקים שונים בעולם ומעת לעת, אנו נערכים להרחיב את ההשקעות שלנו גם למדינות נוספות.

ניהול סיכונים

אלפא ביתא וחברות הבת שלה מיישמות עשרות אסטרטגיות (כולל לונג ושורט) בעלות קורלציה נמוכה בכ-20 שווקים בין לאומיים. זאת במטרה לאפשר גיוון גדול יותר מהממוצע בתיקי ההשקעות, פוטנציאל רווח גדול יותר ואת הקטנת סיכוני המשקיעים.

השגת Alpha גבוהה

האלפא (Jensen's Alpha) הוא מדד המחושב בצורה מתמטית ומשמש משקיעים לבדוק את היכולות והאיכויות של מנהל ההשקעות שלהם. האלפא מייצגת את היכולת של מנהל ההשקעות להשיג תשואה שאינה קשורה לשוק. כלומר, היא מפרידה בין מה שהשוק משיג, לבין "היכולות הטהורות" של מנהל ההשקעות. אחת המטרות המרכזיות של אלפא ביתא היא לייצר אלפא גבוהה.

יצירת Beta השואפת לאפס

מדד ה- Beta בודק את הרגישות שיש לקרן לתנודתיות השוק. לקרן עם רגישות גבוהה לתנודתיות השוק, תהיה Beta גבוהה. במקרה כזה, התשואה של הקרן תושפע מביצועי השוק. השאיפה באלפא ביתא היא לייצר באסטרטגיות הלונג שורט Beta ששואפת לאפס, כדי לצמצם את השפעת תנודתיות השוק.

תהליך השקעה

על מנת לממש את אסטרטגיית העל של אלפא ביתא, פיתחה החברה את מערכת "אלפא אקסס" המשמשת כבסיס לניהול יעיל של תיקי ההשקעות של לקוחותיה. המערכת מאפשרת לייצר תיקי השקעות אפקטיביים בטווח הארוך, צמצום התלות בתנודתיות השווקים, תוך בחינת כ-150 פקטורים מוכחים מדעית ביותר מ-20 שווקים בינלאומיים.

מערכת "אלפא אקסס" משתמשת באסטרטגיות בינה מלאכותית, בלמידת

מכונה ובהתממשקות בזמן אמת למקורות מידע שמאפשרים לחברה לבחון את אסטרטגיית ההשקעה, להתאים אותה כך שתהיה יעילה, במטרה לייצר גיוון רחב, ביטא ששואפת לאפס ואלפא גבוהה.

בכל רבעון, מתבצעת הערכה מחדש של המניות שבהן אלפא ביתא משקיעה בהתאם לתפקודן בפועל, ובהתאם לציוני הפקטורים המעודכנים שמטרתם לחזות את המשך תפקוד המניות. כך, ניתן לבצע התאמות בשאיפה שתיקי ההשקעות יהיו יעילים לטווח הארוך.

צור קשר

אם אתם משקיעים כשירים המעוניינים לעבוד אתנו נשמח לקבוע פגישה
באמצעות השארת פרטים בטופס הבא:

    הנתונים המפורטים מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לפעילותה של הקרן. השקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור בדף זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

    אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד.

    אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים לעיל אינם מבוקרים וכפופים לשינויים. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע או הנתונים שהוצגו לעיל. כל הזכויות במסמך זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של מסמך זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הקרן, הינם אסורים