החברה מבססת את פעילותה על מחקרים חדשניים ביותר בתחום המדע הפיננסי, ומיישמת אסטרטגיות השקעה שונות עם תיקוף אמפירי.
פעילות ההשקעה נחלקת לשתי קטגוריות מרכזיות:
השקעות בלונג

אסטרטגיות הלונג של אלפא ביתא מבוססות על מחקרים אקדמיים סביב אנומאליות בשווקים הגלובאליים ומטרתן לייצר תשואה עודפת מול מדד הייחוס באותה מדינה. בשנים האחרונות, משלבת אלפא ביתא בהשקעות הלונג שלה אסטרטגיות AI הנמצאות בחוד החנית של ניהול ההשקעות הכמותי.

פקטור בודד
אסטרטגיות המיישמות חשיפה לאנומאליה בודדת בשווקים הגלובאליים.
מולטי-פקטור
אסטרטגיות שלוקחות בחשבון קורלציה היסטורית בין משפחות פקטורים במטרה לייצר תשואה מותאמת סיכון גבוהה יותר עבור שילוב של מספר פקטורים בודדים.
אסטרטגיות AI
אסטרטגיות חדשניות מבוססות בינה מלאכותית המאפשרות משקול ותזמון דינאמי של פקטורים בודדים במטרה להשיג אלפא גבוהה יותר.
השקעות בלונג - שורט

אסטרטגיות השקעה העושות שימוש במגוון רחב של מכשירים פיננסיים בלונג ובשורט.

אסטרטגיות Market Neutral
אסטרטגיות לונג שורט גלובליות בכ-20 שווקים על בסיס אנומאליות המתועדות בספרות המחקרית.
אסטרטגיות AI
שימוש באסטרטגיות חדשניות המשקללות מאות פקטורים ובאמצעותם חוזות את התשואה הצפויה של המניות בלונג ובשורט (IPCA, LASSO ועוד).
ארביטראז' סטטיסטי
מסחר בצמדי מניות בעלות מתאם היסטורי גבוה ומאפייני פקטורים דומים כאשר אלו נעות באופן שאינו תואם את הקורלציה ההיסטורית.
גלובאל מאקרו
השקעה בסוגי נכסים שונים בחוזים עתידיים על בסיס מומנטום ומשתנים מאקרו כלכליים.
Quantamental
אסטרטגיית השקעה בה נעשה שימוש בניתוח איכותני יחד עם שימוש בכלים כמותיים ובינה מלאכותית כדי לבחור מניות אטרקטיביות בהתאם לניתוח.
Event Driven
אסטרטגיות סיסטמתיות סביב אירועי מיזוגים ורכישות (Merger Arbitrage). אלפא ביתא עושה שימוש במודל מתמטי להערכת הסתברות השלמה של עסקאות רכישה.
אסטרטגיות לונג/שורט Volatility
אסטרטגיות כמותיות המנצלות פרמיות סיכון שתועדו במחקרים האקדמיים.

צור קשר

אם אתם משקיעים כשירים המעוניינים לעבוד אתנו נשמח לקבוע פגישה
באמצעות השארת פרטים בטופס הבא:

    הנתונים המפורטים מהווים מידע כללי בלבד בנוגע לפעילותה של הקרן. השקעה בקרן הינה על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור בדף זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

    אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד.

    אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים לעיל אינם מבוקרים וכפופים לשינויים. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע או הנתונים שהוצגו לעיל. כל הזכויות במסמך זה שמורות, וכל שעתוק או הפצה של מסמך זה, או חשיפה של תוכנו בדרך כלשהי בשלמותו או בחלקו ללא הסכמה מראש ובכתב של נציג הקרן, הינם אסורים